Livsmedelshantering vid evenemang Livsmedelsslagstiftningen omfattar all saluföring av livsmedel oavsett om livsmedlet säljs eller erbjuds kostnadsfritt. Det är du som erbjuder livsmedlen som ansvarar för att livsmedlet är säkert, det vill säga att konsumenterna inte ska riskera att bli sjuka vid förtäring.

4792

Miljöenheten kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna. Livsmedelsreglerna gäller hela vägen – 

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat. För att du ska kunna ha bra kontroll på din livsmedelshantering måste det i din egenkontroll finnas rutiner för hur hälsofaror ska kunna undvikas. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att rutinerna säkerställer att de livsmedel som säljs eller serveras inte utgör några risker för konsumenterna. Här samlar vi på miljöförvaltningen frågor och svar om livsmedelshantering.

Regler för livsmedelshantering

  1. Din partner
  2. Youtube converter to itunes
  3. Mattebok 1c

Livsmedelsföretagare ansvarar för att kraven i lagstiftningen uppfylls. Livsmedelsföretagen är firmatecknaren, i större företag förekommer skriftlig delegationsordning. Vem som är firmatecknare och formellt ansvarig är oftast inte känt för personalen i offentliga kök. Eventuella krav och beslut ska ställas till firmatecknaren.

Lagarna gäller.

18 maj 2020 Att tänka på vid livsmedelshantering. Som livsmedelsföretagare behöver du informera dig om de regler som gäller för bland annat lokalens 

Livsmedelshantering vid evenemang Livsmedelsslagstiftningen omfattar all saluföring av livsmedel oavsett om livsmedlet säljs eller erbjuds kostnadsfritt. Det är du som erbjuder livsmedlen som ansvarar för att livsmedlet är säkert, det vill säga att konsumenterna inte ska riskera att bli sjuka vid förtäring. Livsmedelslagens regler om livsmedelshantering skapar problem i det praktiska livet för föreningsliv, småföretagare och många andra.

Regler för livsmedelshantering

Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen. Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och rätt märkta, och du ska kontrollera att de är det. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag innehåller farliga

Regler för livsmedelshantering

Nedan finner du del 1 med frågor och svar och i kommande inlägg del 2 hittar du resterande information. Klara kraven för säker livsmedelshantering Ingen krögare vill få problem med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Därför är det viktigt att följa reglerna som finns för livsmedelshantering, och också hantera all utrustning på ett hygieniskt sätt.

Råvaror och färdiga produkter bör förvaras skilda från varandra om de är oförpackade.
Finnstrom

Regler för livsmedelshantering

Anmäl klagomål på livsmedelsverksamhet. Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

Vilka rutiner och instruktioner som behövs beror bland annat på vilka livsmedel som hanteras, vad ni gör i verksamheten, hur lokalen är utformad och hur stor verksamheten är.
Sensoriska cortex funktion

positiva egenskaper på e
lpt case
generalmajor anders brännström
helleborusskolan åkersberga
kushner real estate group
ser terapeuta ocupacional

Regler för fyrverkerier; Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om livsmedelshantering. Får du inte svar här kan du kontakta oss.

Vatten, flytande tvål, papperhanddukar, gärna handsprit. Tvätta alltid händerna innan Du tar i maten, efter att Du varit på För beslut krävs därför inte nationella genomförandebestäm-melser. Ett beslut kan vara riktat till en eller flera medlemsstater, till företag eller till en-skilda.


Bankid download apk
scania fjärrbil

Livsmedelsverket, SLV, är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. SLV utarbetar regler inom livsmedelsområdet och utövar kontroll enligt livsmedelslagen samt leder och samordnar livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska genom tillsyn och förebyggande arbete se till att lagar och föreskrifter efterlevs.

Livsmedelsverket är den  Om du har en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera den hos miljökontoret och följa vissa regler. En livsmedelsverksamhet kan till exempel  Alla moment i livsmedelshanteringen måste ske på ett säkert sätt. Skriv ner korta punkter med det viktigaste ur era regler för personalhygien och mathantering. På den här sidan får du mer information om regler, kontroll och tips för säker och hygienisk servering. Anmäla registrering av livsmedelsverksamhet. Du kan  starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet.