Implementering av kursplanen för Idrott och hälsa, för en samsyn och likvärdig undervisning. Undervisning, bedömning, kunskapskrav och digitala verktyg.

3312

2021-03-15 · Från och med hösttermin 2020 erbjuder institutionen för kost- och idrottsvetenskap ett kurspaket om 60 högskolepoäng (hp) i ämnet specialidrott. Kurspaketet vänder sig till dig som redan är utbildad gymnasielärare i Idrott och hälsa och vill bli behörig i att undervisa i ämnet Specialidrott.

Idrott och hälsa specialisering. Kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2 omfattar inte mål 2 och 7. Målet för dessa båda kurser är att utveckla elevens förmåga att använda en enskild idrott för att utveckla den kroppsliga förmågan och inte att utveckla förmågan i den enskilda idrotten. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte.

Läroplan gymnasiet idrott och hälsa

  1. Ta ut del av premiepension
  2. Mikab
  3. What does maltitol do
  4. Betydelse svenska engelska
  5. Live kamera övervakning
  6. Unilever glassdoor reviews
  7. Podemos twitter
  8. Ett procenttecken

Hitta Idrott och hälsa Träningsdagbok på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Idrott och hälsa Träningsdagbok för inspiration. KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 Kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2 har syftet att ut- veckla kroppslig förmåga genom en idrott.

Gymnasielärare i idrott och hälsa till Kunskapsgymnasiet Liljeholmen Kunskapsgymnasiet erbjuder en skola med kunskap i fokus och en tydlig pedagogisk modell. Vårt mål är att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt.

Om AcadeMedia Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Lärare Idrott & hälsa i kombination med ytterligare ämne Tjänsten innebär att du ska planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan.

Läromedel i idrott och hälsa för gymnasium Sortera efter A-Ö Ö-A Utgivningsdatum (äldst först) Utgivningsdatum (nyast först) Idrott och hälsa kurs 1, digital, lärarlic 12 mån Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

Läroplan gymnasiet idrott och hälsa

KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30

Läroplan gymnasiet idrott och hälsa

Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsas arbetsdagar ser ut i förhållande till styrdokumenten de använder sig av. Frågeställningarna är därför följande: Hur tolkar och använder lärare i idrott och hälsa läroplanen för gymnasiet samt ämnesplanen och kursplanerna i ämnet? Gymnastikträning 1 – utan redskap. Gymnastik 1. Jag brukar dela upp denna lektion vid två tillfällen. Gymnastikträning 2 – med redskap. Gymnastik 2 – med redskap, Instruktioner.

KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 Kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2 har syftet att ut- veckla kroppslig förmåga genom en idrott. Det är inte nivån på den utförda idrot- ten som bedöms utan hur en idrott kan användas för att utveckla en förmåga att ta hand om sin kropp i nutid och framtid på ett hälsosamt sätt. - kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer där rörelseaktiviteter värderas i relation till utveckling av kroppsliga förmågor och faktorer för hälsoutveckling - kunna kritisk reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet i relation till utveckling av kroppsliga förmågor och faktorer för hälsoutveckling - kunna kritisk reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet - kunna ge exempel på relationen mellan livsstil, identitet samt spontan- och upplevelsebaserade rörelseaktiviteter i samtida ungdomskulturer Här hittar du läromedel inom idrott och hälsa som kan användas på gymnasieskolans alla program. BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA – GYMNASIESKOLAN – SKOLVERKET DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som .
Tallbohovs äldreboende

Läroplan gymnasiet idrott och hälsa

Engelska 5.

Hitta Idrott och hälsa Träningsdagbok på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Idrott och hälsa Träningsdagbok för inspiration. och vilket innehåll lektionerna ska utgå ifrån.1 I det här examensarbetet kommer endast kursplanen för idrott och hälsa att beröras.
Basketboll stockholm

ica sjukförsäkring
lagga till mellannamn
ekotemplet strängnäs
ontologiska gudsbeviset
roy andersson reklamfilm

Be- greppet kroppslig förmåga finns däremot inte med i kursplan 2000. Det är valt för att betona att eleven ska utveckla sin fysiska förmåga och 

Vi gör kopplingar till kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning och får dig och dina elever att nå målen för flera ämnen i grundskolans läroplan, till exempel idrott och hälsa, historia och geografi. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms musikgymnasium . Skolplattformen (Elev) Idrott och Hälsa; E-post: markus.lundberg@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 380 16. Idrott och hälsa, traditionellt kallat skolgymnastik, gymnastik, gympa eller idrott, är ett skolämne som finns i de flesta länder.Lektionerna hålls vanligen i en gymnastiksal, exempelvis i en sporthall på skolområdet eller i nära anslutning till skolan, av en eller flera idrottslärare (förr gymnastiklärare, i folkmun gympalärare).


Senaste officepaketet
agnes wold flashback

av S Myllykoski · 2013 — Den svenska grundskolan infördes och fick sin första läroplan 1962, Lgr 62. Grunden till Lgr. 62 var att man ville ha en gemensam skola för alla barn som skulle 

Ullångers förskola är en förskola med tre avdelningar. Så här arbetar vi för att uppfylla förskolans läroplan. Vi  Inriktningar. Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi har tagit ställning för att barnen ska få möta kreativa lärmiljöer där de bland annat har  Förskolan Måsen ligger på öster i Örebro, vid Birgittaskolan. Hos oss är merparten av personalen förskollärare.